طراحی پروژه مسکونی به کارفرمایی جناب آقای اسدی واقع در شهرک قدس که تمامی مراحل توسط  مجموعه دکوراتور خانه خاص انجام شده است.

این پروژه به سبک نئوکلاسیک طراحی و اجرا شده است .

این پروژه با متریال  ام دی اف تایلندی واناچاتای با رنگ پلی اورتال اسپانیایی اجرا  شده است .

صفحه این کار ، کورین سامسونگ می باشد.

طراحی و اجرای این پروژه در 14 روز انجام شده است .

کارفرماجناب آقای اسدی
سبکنئوکلاسیک
تاریخ تحویل22 فروردین 1402
لوکیشنقم،شهرک قدس